ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค-พอช.จัดงานสัมมนา ‘Rebranding สวัสดิการชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’

ผู้แทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้าร่วมงานสัมมนา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Codi Default Image

เรื่องดีดีที่ชุมชน: ตอนที่2161“ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจทุนชุมชม”จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำดอกไม้จันทร์ จ.มหาสารคาม

             วันที่ 11 ก.ย.66 สภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน 3

“หัวนาโมเดล” ตำบลโนนข่า จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  กศน.ตำบลโนนข่า กรมส่งเสริมการเรียนรูอำเภอพล สำนั…

อ่านรายละเอียด
ผลงานนักสื่อสารชุมชนบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ชาวบ้านไร่ใต้ จ.อุบลราชธานี ร้องถนนสร้างไม่เสร็จ หวั่นน้ำท่วมซ้ำการจราจรเน่า

ตำบลไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ตำบลไร่ใต้ อ.พ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 46538998

พอช. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชน

‘กรุ่นกลิ่นการบูรที่กรุงเก่า’ : เรื่องเล่าสินค้าชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ร่วมสมัยอย่างมีอัตลักษณ์

ภาพประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การบูร/การบูรหอมรูปผลไม้ OTOP …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture3

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการแปรรูปสมุนไพร ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

บ้านปราสาทตั้งมาประมาณปี พุทธศักราช 2425 โดยอพยพมาจากบ้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture4

พัฒนาคุณภาพชีวิตแปรรูปข้าวโป่งอินทรีย์ตำบลแคนน้อย จ.ยโสธร

สภาองค์กรชุมชนตำบลแคนน้อย ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นโด…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Picture4

เตาเผาถ่านควันน้อยในพื้นที่น้ำท่วม ที่ ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ตำบลหนองกินเพล เป็นพื้นที่ตำบลกึ่งเมืองกึ่งชนบทและมีพื้…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Picture2

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งเสริมเรื่องการแปรรูปอาหารตำบลหนองเป็ด จ.ยโสธร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการแปรรูปอาหารเกี่ยวข้องกับการเพ…

อ่านรายละเอียด