สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : ถอดบทเรียนและวางแนวทางใช้ “บ้านพอเพียง” เป็นเครื่องมือสู่การทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

วันที่ 23 – 24 มกราคม 2567 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา F856e29b D094 4660 Af7a 8448f14476b5 0

จังหวัดสระบุรี จัดเวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการสวัสดิการชุมชน ปี 2567 “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

สระบุรี : วันที่ 22 มกราคม 2567 นายชนะชัย โยธา เจ้าหน้า…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20240123 071748 0

จังหวัดราชบุรีจัดเวทีกลั่นกรองโครงการสนับสนุนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล ปี 2567

ราชบุรี : วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสาววศัลย์ศยา บุญเกิน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 4387623b F9bf 4c13 9975 B623708014ed 0

พอช.ภาคกลางและตะวันตกร่วมกับภาคี เครือข่าย ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปรง เตรียมความพร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด High Scope / RIECE Thailand

เพชรบุรี : วันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 8021b0fd 4608 4ea6 8063 287ed60ca0ac 0

ขบวนองค์กรชุมชนเพชรบุรีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ พอช. และภาคี ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและสวัสดิการชุมชน ปี 2567

เพชรบุรี : วันที่ 22 มกราคม 2567 คณะประสานงานขบวนองค์กร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1

พอช.ชี้แจง กรณีชาวซอยงามวงศ์วาน 59 ร้องเรียน โครงการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร

นายศรีสุวรรณ จรรยาและชาวชุมชนงามวงศ์วาน 59 ยื่นหนังสือร…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

สำนักนายกฯ จัดงาน“พี่น้องรับรู้รวมใจรักษ์คลองเปรมประชากร” พอช.-ภาคีเครือข่ายร่วมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์-เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง

จิตอาสาร่วมใจรักษ์คลองเปรมประชากร ปทุมธานี / สำนักงานปล…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 5308486 0

พอช.ร่วมกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจและสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดในพื้นที่ตำบลศาลาขาว จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรช…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง Timeline 20240118 152232 0

ขบวนจังหวัดลพบุรี MOU กับ พอช. สานพลังความร่วมมือขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านพอเพียง ปี 2567

ลพบุรี : วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาล…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 9b4e8a35 1010 446e 820d 8a571f6e8856 0

พอช.ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด พม.ลพบุรีบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหากลุ่มคนเปราะบาง

ลพบุรี : วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการค…

อ่านรายละเอียด