บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 515fecbe A8f8 4332 91bf 6aede3b6a8cd

จังหวัดราชบุรี จัดเวทีติดตาม ออกแบบงาน และจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับตำบล

ราชบุรี : วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ …

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

พอช. ร่วมขบวนชุมชน ถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรม “คนสร้างบ้าน พัฒนาชีวิตที่มั่นคง” Collective Housing : ให้คนเป็นแกนหลักในการพัฒนา พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชน

ภาพเมือง-ชุมชนแออัด การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ประ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 04บ้านมั่นคงสามบุก

บ้านมั่นคงคนสุพรรณบุรี บ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน พัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง

ภาพวาดสามชุก สถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของจังหวัดสุพร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 19709983

พอช. เปิดเวที workshop แลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรม Collective Housing Thailand

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุม 301-302 สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง 4fb98db4 8c69 479c B735 4c757d92a49d 0

พอช.ภาคกลางและตะวันตก สร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกับหน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่นอำเภอด่านช้าง พร้อมชวนจัดตั้งกลไกการทำงานร่วม

สุพรรณบุรี : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 1…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้ 1 0

คนลิบงร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล “พะยูนอยู่ไม่ได้ คนเกาะลิบงก็อยู่ไม่ได้”

“ถ้าไม่มีพะยูน  คนเกาะลิบงก็อยู่ไม่ได้   เพราะถ้าที่ไหน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา

นายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมฯ ระยะเร่งด่วน ช่วง SCG บางซื่อ-สวนสาธารณะ ปตท. หลักสี่ ซาบซึ้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงมีโครงการเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกร

  คลองเปรมประชากร / วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง Timeline 20240429 195801 0

จังหวัดราชบุรี kick off โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ราชบุรี : วันที่ 29 เมษายน 2567 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก A6d38af7 05d2 432b 9271 4bb46f209c98 0

ภาคกลางและตะวันตก เปิดเวทีสร้างความเข้าใจและจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกิน และคุณภาพชีวิตมิติอื่นๆ ของคนตำบลด่านช้าง

สุพรรณบุรี : วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567 สำนักงานภาคกลาง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง D2c0250c 5de3 4cde B103 15c6861e346c 0

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งหาดคลองวาฬ

ประจวบคีรีขันธ์ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 สภาองค์…

อ่านรายละเอียด