สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (4) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเรือ จ.มหาสารคาม “สร้างการเรียนรู้-ทักษะการดำรงชีวิตคนทุกช่วงวัย”

เยาวชนตำบลหนองเรือเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น กองท…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ 1

พอช. ร่วมกับหน่วยงานภาคี พร้อมแกนนำเครือข่าย 15 ป่าชุมชนต้นแบบ จัดเวทีสรุปบทเรียน และวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  เพชรบุรี ชุมชนบ้านถ้ำเสือ / ระหว่างวันที่ 1 – 3 …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 1

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (3) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน “คนเมืองปายสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว”

กลุ่มผู้สูงอายุจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ฮี้  อ.ปาย…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

เครือข่ายประชาชนภาคใต้จัดงาน “การกระจายอำนาจ ความท้าทายและเป้าหมายร่วม” จุดประกายที่ จ.พัทลุง ก่อนเคลื่อนต่อ 14 จังหวัดภาคใต้

ส่วนหนึ่งของภาคประชาชนที่เข้าร่วมงานวันนี้ที่ จ.พัทลุง …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (2) กองบุญไทบ้านสวัสดิการชุมชนตำบลกุดปลาดุก จ.อำนาจเจริญ “สร้างสวัสดิการ อาหาร-สมุนไพรจากป่ามูลค่าปีละ 12 ล้านบาท !!

ขมิ้นชันที่ชาวบ้านกุดปลาดุกปลูกเป็นอาชีพ  นอกจากนี้ยังม…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนภาคใต้บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก 1

ตลาดหลักทรัพย์คึกคักร่วมงาน “สานพลังเอกชนเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” BOI หนุนภาคธุรกิจพัฒนาชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ-สร้างความเข้มแข็ง

ผู้เข้าร่วมงาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ผลการรับรองคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน 5

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (1) กองทุนตำบลบาโงยซิแน จ.ยะลา ‘พลังสตรีแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว’

กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเสมือนตาข่ายรองรับผู้ยากลำบาก  …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20240228 213646

พอช.ภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับ มรภ.เพชรบุรี ใช้บ้านมั่นคงบ้านแหลม 2 เป็นห้องเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกับชุมชน

เพชรบุรี : พอช. ภาคกลางและตะวันตก คณาจารย์สาขาการพัฒนาช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก C2764b7e 838e 483e A843 Daabfd83614a

สมุทรสงครามจัดเวทีตอกย้ำแนวทางการทำงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานปี 2567

สมุทรสงคราม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ขบวนองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 3a5656a3 9966 4806 A29c 14f2ca483d56

ขบวนชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วางแผนการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชน ปี 2567

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะประสานงา…

อ่านรายละเอียด