ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยายชา สร้างการเรียนรู้ท่ามกลางความหลากหลายของผู้คน

ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 6 หมู่บ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ 1

จากเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ล้านเปอร์เซ็นต์ ที่ตำบลเขาไม้แก้ว “เปลี่ยนแปลงจากเกษตรเคมีสู่แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”

รูปตลาดขายผัก ก่อนจะมาเป็นเกษตรวิถีอินทรีย์ สุนทร  คมคา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Cf1e43ac Cd28 41cb B3c6 E8ed23d25bde

การสร้างความเข้าใจและวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จังหวัดสมุทรสาคร

          สมุทรสาคร : วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก S 41017432

วราวุธ เปิดบ้าน“สานพลัง พม.ร่วมแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง” สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในระดับท้องถิ่น เมืองเพชรบุรี

วันนี้ 13 พ.ค. 67 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ตำบลบาง…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย สภาองค์กรชุมชนตำบลวังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

พื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

พอช. ร่วมขบวนชุมชน ถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรม “คนสร้างบ้าน พัฒนาชีวิตที่มั่นคง” Collective Housing : ให้คนเป็นแกนหลักในการพัฒนา พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชน

ภาพเมือง-ชุมชนแออัด การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ประ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 04บ้านมั่นคงสามบุก

บ้านมั่นคงคนสุพรรณบุรี บ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน พัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง

ภาพวาดสามชุก สถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของจังหวัดสุพร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 19709983

พอช. เปิดเวที workshop แลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรม Collective Housing Thailand

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุม 301-302 สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สานพลังภาคีลงพื้นที่ศึกษาการใช้งานระบบข้อมูล COPIN และการดูงานในการพัฒนาในพื้นที่

ละอองดาว  ลีลาน้ำเที่ยง (เสื้อชมพูคนขวาสุด) วันที่ 28-2…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 430778

เครือข่ายชุมชนภาคกรุงเทพปริมลทลและตะวันออก ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลวางแผนการพัฒนาตำบลในทุกมิติ

ระหว่าง​วันที่ 26-28 เมษายน 2567 ณ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคล…

อ่านรายละเอียด