ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25660519 135423

ประชุมการตรวจราชการ รอบ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 803e0c18 594e 48f3 8af1 E0c58cca62aa

ขบวนองค์กรชุมชน พอช.ภาคกลางและตะวันตก ร่วมหารือเตรียมการตรวจราชการและการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร : วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 5226594

เครือข่ายภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก และทีมผู้ปฏิบัติงานที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง พทร. บมค.ลงพื้นชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่กำลังอยู่ระหว่างการบังคับคดีจากการถูกฟ้องขับไล่

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ชุมชนวัดใหม่ยายมอญ เขตบาง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลอง 1

‘ชัชชาติ’ ผู้ว่า กทม. เปิดงาน ‘ร้อย รักษ์ โลก’ ที่คลองเปรมประชากร’ ด้าน พอช. พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว 10 ชุมชนกว่า 1 พันครอบครัว

ผู้บริหารเครือซีพีและผู้ว่า กทม.มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้ผู้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 113012

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนองค์กรเครื่อข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรมตามแผนของสภาองค์กรชุมชนตำบล

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 คณะขับเคลื่อนขบวนองค์กรเครื่อข่าย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช.เดินหน้า ใช้โซเชียลมีเดียหนุนการพัฒนาชุมชน-เศรษฐกิจฐานราก

1 / ดร.กอบศักดิ์, ปรัชญา  ปิ่นแก้ว ผู้กำกับหนัง,  นายกฤ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสินเชื่อเพื่อการพัฒนา S 9289754

“สำนักประสานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน จับมือ สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ Codi_SWF พร้อมชูเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ดีและสร้าง ครู ก 5 ภาค ขยายผลเต็มพื้นที่ทั่วประเทศ”

สืบเนื่องจากสถาบันฯ ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ Codi Default Image

ผู้แทน กบจ. ภาคประชาสังคม จ.พะเยา ส่งมอบแผนภาคประชาชน เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์จังหวัด-เป้าหมายสู่การผลักดันเป็นนโยบาย

  พะเยา/  เมื่อเร็วๆ นี้  เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมื…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 4

พอช.ภาคอีสานลงนามความร่วมมือกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

  บึงกาฬ/ วันนี้ (19 พ.ค.) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 112379

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจของผู้แทนกลุ่มโซนอำเภอทั้ง 4 โซนภายในจังหวัดพะเยา

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ทีมคณะขับเคลื่อนองค์…

อ่านรายละเอียด