ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

“ข่วงเปาโมเดล แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชนบททุกมิติตามแนวศาสตร์พระราชา” ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน People 6

เขาแก้ว : จัดการตนเองโดยยึดหลักการเอาข้อเท็จจริงของชุมชนเป็นตัวตั้ง

  “เขาแก้วจัดการตนเองโดยยึดหลักการเอาข้อเท็จจริงขอ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ดงขี้เหล็ก : พัฒนาคน บูรณาการทุนชุมชน แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาการของ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

หนองโรง : วิถีชีวิต วิถีชุมชน วิถีคนหนองโรง

ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จากการบูรณาการ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 398266

“กุดหว้า จากฐานทุนทางวัฒนธรรม สู่การบูรณาการงานพัฒนา เพื่อตำบลเข้มแข็ง” ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ

ตำบลกุดหว้า เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอกุฉินารายณ์ จ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

“ลำประดาโมเดล : วาระประชาชนสู่ตำบลจัดการตนเอง” อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ตำบลลำประดาเป็นตำบลเล็กๆ ในอำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิต…

อ่านรายละเอียด