ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  อาชีพ *

  เอกสารประกอบ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้ gif, jpg, png, pdf, doc, xls, ppt)


  ยินยอมเปิดเผย/ให้ปกปิดข้อมูลผู้ร้อง *
  เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

  ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที

  912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์ : 0-2378-8300-9
  โทรสาร : 0-2378-8343

  สำนักงานภาคเหนือ
  5/5 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

  สำนักงานภาคใต้
  29 หมู่ 10 ถ.ดอนรุน-ชายคลอง ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  295 หมู่ 13 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

  จัดส่งเรื่องร้องเรียนมายัง

  นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
  สำนักผู้อำนวยการ
  912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240