1

พอช. จับมือ depa ทำ MOU เพื่อชุมชนนำร่องใช้โดรนส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์พะยูนที่เกาะลิบง จ.ตรัง

ตรัง/ พอช. จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)…

อ่านรายละเอียด