นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้มีนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ.2561–2563 ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และขบวนองค์กรชุมชน โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในส่วนขององค์กร และขบวนองค์กรชุมชนในทุกระดับ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรและชุมชนให้เกิดความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ

โดยสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามและตรวจสอบ ถ่วงดุล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทั้งในระดับชุมชน ตำบล จังหวัด ภาค และประเทศ เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีที่รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและขบวนองค์กรชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

เอกสารแนบ