สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 5169175

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ช่วยเหลือกรณีไฟใหม้ชุมชนหลังวัดสารอด

วันที่ 27 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน 279374496 363820155777995 315509649132806556 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1805 : ผู้อำนวยการภาค พอช.สำนักงานภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 ช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 278876736 363608212465856 1901898179895741134 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1804 : เวทีขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน

ลำปาง / เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจังหว…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279271296 363587095801301 6371695203831602830 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1803 : เวทีสร้างความเข้าใจการพัฒนาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ / เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอบต.…

อ่านรายละเอียด
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาล้านจัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการป้องกันและต่อต้านทุจริตโดยภาคประชาชน โดยมีพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเรียนรู้

ประจวบคีรีขันธ์ / วันที่ 26 เมษายน 2565 สภาองค์กรชุมชนต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 279302443 451767006748874 1604127745721613427 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1802 : หารือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ป่ากลุ่มจังหวัดสบายดีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

อุดรธานี / เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายสุพัฒน์ จันทนา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279218621 359439249546802 4052803984423788018 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1801 : “สภาองค์กรชุมชนตำบล เทศบาลตำบลหลักช้าง ชูประเด็นท่องเที่ยวโดยชุมชน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ร้านอาหารค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 278710344 358836136273780 6447444347888258765 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1800 : “เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนโซน เมือง/ลานสกา/หัวไทร ติวเข้มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับตำบล”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก 347370

เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับ​ พอช.​และ​ ​ป.ป.ช.​ จัดเวทีติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สระบุรี / เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ สำนักงานคณ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านมั่นคง 1

ชาวชุมชนในที่ดิน รฟท.สายใต้ หาดใหญ่-สงขลา จัดขบวนเตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

การก่อสร้างรถไฟรางคู่สายใต้ช่วงนครปฐม-หัวหิน (ภาพจาก fa…

อ่านรายละเอียด