สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคง Timeline 25650506 221209

พอช.ภาคกลางและตะวันตก หารือแนวทางการขออนุญาตการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยร่วมกับนิคมสหกรณ์บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววัชรา สงมา ผู…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650506 221107

สภาองค์กรชุมชนตำบลแสงอรุณ จัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Big rock) ตำบลแสงอรุณ

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 279625132 459307032661538 51737230749535176 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1816 : สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการตั้งกองทุนน้ำ

ศรีสะเกษ / เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยมหาวิท…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279627766 5180911468621826 2473902601251986291 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1815 : ขับเคลื่อนงานคุณภาพชีวิต คน “ลานสัก” ทุกมิติทั้งอำเภอ

อุทัยธานี  / เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เข้าพบนายอำเภอล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279960277 365285625628831 1774595951662532802 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1814 : “ศจพ.อำเภอท่าฉาง จับมือสภาองค์กรชุมชน 7 ตำบล ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 5 ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279506672 5177043562341950 5412818947283203526 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1813 : พอช.ภาคเหนือ ร่วมวางแผนขับเคลื่อนงาน 3 พื้นที่โมเดลเชิงการพัฒนา “พื้นที่ผืนป่าตะวันตก พื้นที่กลุ่มจังหวัดเหนือล่าง และพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นครสวรรค์”

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 3 พฤษภคม 2565 (ช่วงบ่าย) นายวิช…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 279472558 5175139455865694 2251134220873562279 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1812 : คณะทำงาน มิติที่2 ด้านความเป็นอยู่ จ.นครสวรรค์ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 2 พฤภาคม 2565 ประชุมคณะทำงานขับ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ Img 9267

เมืองปากน้ำโพ ประกาศวาระจังหวัด “นครสวรรค์คนธรรมดี มีวัฒนธรรมสุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง”

  นครสวรรค์/ เมืองปากน้ำโพประกาศวาระจังหวัด &#8220…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279804815 364590005698393 8441962947082384985 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1811 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลควนหนองคว้า ตั้งเป้า การพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาคนพัฒนาองค์กรชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 2พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์วิสาหก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279795310 367349442091733 4529640063524132704 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1810 : ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับจังหวัดลำพูน

ลำพูน / เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการข…

อ่านรายละเอียด