สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275714692 332228635601197 7907798390750919077 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1744 : ประชุมทำความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ประชุมทำความ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 18464812

พอช.ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางพัฒมาณ แดวอสนุง ในงานพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ประจำปี 2565 ที่เป็นพี่น้องเครือข่าย พอช. รวมทั้งผู้เสียสละเพื่อสังคมทุกท่าน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / วันนี้จันท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275565808 10159604166389651 2092482721953403839 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1743 : รักษาการผู้อำนวยการพร้อมคณะฯ ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านพอเพียง ปี 2565 จํานวน 9 ครัวเรือน

ตรัง / เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปฏิภ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 275531127 421319293126979 4814509351057561637 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1742 : คนเมืองศรีฯ 10 ตำบล/เมือง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ / เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 275550738 334166035410074 5034507527467281547 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1741 : “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนเบ็ตเสร็จ แม่นยำ โดยยก “ตำบลแม่ลาหลวงโมเดล” เป็นต้นแบบการขับเคลื่อน

แม่ฮ่องสอน / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ตำบลแม่ลาหลวง อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 334400

พอช. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาองค์กรชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565

ประจวบคีรีขันธ์ / สำนักงานภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275549234 420707216521520 7356683521297178693 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1740 : พอช.และเครือข่ายภาคี ร่วมกับ คณะทำงานบ้านมั่นคงต.วังตามัว ลงพื้นที่ โซน 1 จ.นครพนม

นครพนม / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 พอช.และเครือข่ายภาค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275556497 420705476521694 8859763097051252175 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1739 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายกันตพงศ์ รังษีส…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 275487611 4977807862279232 1913320787872966858 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1738 : เวทีทำความเข้าใจโครงการบ้านพอเพียง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจังห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Messageimage 1646888913605

พอช. จัดเวทีทำแผนพัฒนา วิจัย นวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และการสื่อสาร ร่วมกันจัดทำแผนระยะ 5 ปี ครั้งที่ 2 “ระดมความคิดเห็น ทิศทางและข้อเสนอแนะ” ออกแบบร่วมกับภาคีวิชาการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /  วันนี้ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09…

อ่านรายละเอียด