สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 281153599 469017895023785 8815077759479909049 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1837 : สหกรณ์บ้านหนองกล้วย เตรียมพัฒนาเศรษฐกิจหนุนคุณภาพชีวิตสมาชิก บมค.

กาฬสินธุ์ / วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์บ้านหนองกล้วย …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 282246950 5876770955671407 7293054437627753782 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1836 : รูสะมิแล คณะทำงานติดตามสอบทานหนุนเสริมการบริหาร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 282137886 170598885368889 4554546664188412571 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1835 : ประธานเครือข่ายโซนลุ่มน้ำนครตรัง ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโพธิ์

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางกำจอย พั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 282035409 170398158722295 8616039858829471684 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1834 : ประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนโซนลุ่มน้ำนครตรัง ได้จัดประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนที่รับงบสมทบปี 2565

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางกำจอย พั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 281834825 377697047723639 4324343636914922391 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1833 : สภาองค์กรชุมชนตำบลสำราญราษฎร์เปิดประชุม จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสำราญราษฎร์ขึ้น

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 65578

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1832 : อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตรสังคมฮักแพงแบ่งปันสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 7405593

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี / 18 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 280290241 465495512042690 4797827673653252694 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1831 : เครือข่ายองค์กรชุมชนสุรินทร์ วางแผนขับเคลื่อนงานสู่ความอยู่ดีมีสุข

สุรินทร์ / เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 281009808 371754548315272 50275558255452543 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1830 : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายพี่น้ององค์กรชุมชนภาคใต้ ร่วมเปิดโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บริการเคหสถานบ้านมั่นคงธนภูมิอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 คุณสมสุข บุ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 280101513 10216926399351861 4677900098309462365 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1829 : สภาองคฺกรชุมชนชนตำบลปากฉลุยทำพิธีเปิดบ้านพอเพียงและยกเสาเอกให้กับบ้านครัวเรือนที่ไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สภาองคฺกรชุม…

อ่านรายละเอียด