ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก Img 9511

ผู้นำชุมชนภาคกลางตอนบน 40 ตำบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนรูปธรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนสู่การพัฒนาสังคมแห่งความเสมอภาค”

  อยุธยา/วันนี้(22กันยายน2565)ขบวนองค์กรชุมชนภาคกล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 308340459 459461952877864 8638709678014111588 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1968 : เครือข่ายสวัสดิการชุมชน คนเมืองลุง ประกาศเจตนารมณ์ตั้งเป้าเพิ่มสมาชิก 300,000คนในปี68

พัทลุง / เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 307089585 765931108046083 3566612037910726293 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1967 : สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม จัดพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงตำบลโคกสี

นครพนม / เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. สภาอ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 308058891 561986145726959 9019931546792883361 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1966 : สำรวจผังครัวเรือนเพื่ออัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบริเวณพื้นที่ชุมชนเทพารักษ์ 4

ขอนแก่น / วันที่ 21 กันยายน 2565 การสำรวจผังครัวเรือนเพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 306131789 561273862464854 8060169271390083355 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1965 : อีสานกลางเหลียวหลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปักธงสู่ความอยู่ดีมีสุข

มหาสารคาม / เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ บ้านสวนซุมแซง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 306638730 177926538082314 4400007046853743887 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1964 : ฝึกอบรมพัฒนายกระดับศักยภาพการควบคุมงานและมาตรฐานก่อสร้างของช่างชุมชนอาสารุ่นที่1

สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 4710460

สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง พร้อมสรุปบทเรียนการปฏิบัติงาน ปี 2565 และวางทิศการจัดเคลื่อนงาน ปี 2566

ระยอง : วันที่ 18 – 20 กันยายน 2565 สำนักงานภาคกลางและต…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง S 655415

จังหวัดตรังจัดพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุในกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (18 ก.ย.65) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 306753511 558942192698021 6740959710690401577 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1963 : พอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี ทำการสรุปบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

อุบลราชธานี / เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 คุณหนูเกณฑ์ ศ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture2

คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลองค์พระ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินการต่อ

สุพรรณบุรี : วันที่ 10 กันยายน 2565 คณะทำงานโครงการบ้าน…

อ่านรายละเอียด