สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 65339396

คนอำนาจเจริญระดมธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี / 13 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานขบวนองค์กร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 309723591 576872610904979 7232228994677404762 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1977 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุทัยสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ที่เสียชีวิตอันเนื่องจากเหตุการณ์กราดยิง

หนองบัวลำภู / เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 311436012 399605469040915 1614758318225737336 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1976 : ม.ทักษิณ ร่วมพลังกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.พัทลุง ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน ครั้งที่ 3

พัทลุง / เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะทีมวิจัย “แก้จนส…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Img 2696

สวัสดิการชุมชน 5 ภาค จัดสัมมนาเครือข่ายฯ ตั้งเป้าปี 2566 ขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนแนวใหม่ ‘สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม’

  กรุงเทพมหานคร/วันที่ 6 ตุลาคม  2565 เครือข่ายสวั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆ 310690566 181266744414960 1926170920685885404 N

?‍?‍?‍?เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก 13 จังหวัด ตั้งเป้า “พัฒนาคนรุ่นใหม่ สร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)” โดยร่วมจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสวัสดิการชุมชน “การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแนวใหม่ เครือข่าย 5 ภาค”

ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก / ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1665023402449

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1975 : เครือข่ายองค์กรชุมชน จับมือ พมจ.อุบลราชธานี และพอช.อีสาน ลงพื้นที่เยี่ยมยามผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบธารน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อน

อุบลราชธานี / เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เครือข่ายองค์กร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 310591116 574701487788758 5733748449716670202 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1974 : เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาองค์กรชุมชน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มหาสารคาม / เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวทีพัฒนาศักยภาพผ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 24715303

ผอ.พอช. เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมแผนงาน ร่วมกับเครือข่ายประชาสังคม เพื่อออกแบบการสนับสนุนการดำเนินงาน บเคลื่อนโมเดลต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว BCG โมเดล “แก้จนลดความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พอช. / วันที่ 4ตุลาคม 2565 สำนักประสานเครือข่ายประชาสัง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงภาคใต้สภาองค์กรชุมชนบ้านพอเพียงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

ขบวนองค์กรชุมชนจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2565’ ที่กระทรวง พม. ขณะที่เครือข่ายสลัม 4 ภาครวมพลังยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐแก้ปัญหา ด้าน พอช.-ภาคีเครือข่าย-ชุมชนเดินหน้าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี

ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกที่…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ‘ประกาศเจตนารมณ์’ “แก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยคนจนทั่วประเทศ” ขณะที่ขบวนคนจนเตรียมยื่นข้อเรียกร้องแก้ปัญหา

การจัดงาน 20 ปี พม. วันที่  2 ตุลาคม  ไฮไลท์คือ ‘การพัฒ…

อ่านรายละเอียด