พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสินเชื่อเพื่อการพัฒนา S 18063384

ขบวนที่ดินที่อยู่อาศัยภาคอีสานจัดทัพปรับขบวน พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

ขอนแก่น/ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 17793038

ศูนย์บ่มเพาะตำบลบ้านปรางค์ สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านปรางค์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2 ต่อจากการอบรมการจัดสำรับอาหารรับนักท่องเที่ยว

นครรราชสีมา/ วันนี้ (18 มิ.ย. 2565 ) ศูนย์บ่มเพาะตำบลบ้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 680985

เมืองปากน้ำโพ Kick Off โครงการบำนาญประชาชน สร้างหลักประกันยามชราภาพและสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของชุมชน

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 288806525 489702666288641 6373793867905577707 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1881 : สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านหว้า สานภาคี ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบ้านหว้า

ขอนแก่น / วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้า…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 288729819 5248022555282498 4889311264239176797 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1880 : ติดตามแลกเปลี่ยน ความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย 15 สภาองค์กรชุมชน บทเรียนการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ (คนจนจริง) โครงการบ้านพอเพียงชนบท 280 ครัวเรือน จ.กระบี่ ปี 2565

กระบี่ / เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 การประชุมเครื…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 287852547 489040179688223 1979647594470864363 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1879 : องค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดสบายดีฯ หารือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 จังหวัด 29 พื้นที่

อุดรธานี / เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบ้า…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน S 17522690

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านหว้า สานภาคี ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบ้านหว้า

ขอนแก่น/ 17 มิถุนายน 2565 สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านหว้า ร่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650615 191125

สภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการจัดการขยะโดยชุมชน

ราชบุรี : วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 16556049

ศูนย์บ่มเพาะตำบลบ้านปรางค์ จัดหลักสูตรระยะสั้น สำรับอาหารพื้นถิ่น เสริมมาตรฐานท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน

วันนี้ (15 มิ.ย. 2565) ที่บ้านปรางค์นคร ตำบลบ้านปรางค์ …

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 288543295 393724969451563 3347312060199724934 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1878 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านราม โชว์ผลงานการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดกองทุนบ้านพอเพียงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานแก้จนในตำบล”

นครศรีธรรมราช / วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการผู้ให…

อ่านรายละเอียด