พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พอช.เดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งใช้งานวิจัยหนุนงานพัฒนา สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสินค้า-ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา  จ.กาญจนบุรี  เป็นต้นแบบในการนำส…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

จากภัยพิบัติสู่การฟื้นฟูดินน้ำป่า-พัฒนาอาชีพ… รูปธรรมจากตำบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

ชาวตำบลสรอยช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ  ในฤดูน้ำหลากฝายจะช่ว…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ 1

เสียงจาก ‘ขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค’ ถึงพรรคการเมือง และสัญญาประชาคมหลังเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม

แบนเนอร์การจัดเวทีข้อเสนอต่อพรรคการเมืองที่นิด้าวันที่ …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม…ครั้งที่ 9’ “นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังคมได้ประโยชน์จริง”

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงาน  ‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 302454

การถอดองค์ความรู้การพัฒนาตำบลเข้มแข้งในมิติ “คนมีคุณภาพ” ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา และตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แกนนำตำบลพระแท่น วันที่ 19 เมษายน 2566 ทีมงานสำนักพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดเวทีสร้างการเรียนรู้และออกแบบของคณะทำงาน ‘ระดับโซน’

จังหวัดลพบุรี : วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะทำงานสวัสดิการ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 99480

ทีมงานกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพะเยา องค์กรสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี้ยมผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา

พะเยา / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 340635308 982393473191004 7583455232988290745 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2128 : กองทุนสวัสดิการชุมชน จ.ขอนแก่น ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้คนในชุมชน

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 คณะอนุกรรมการบริหาร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 447408

ขบวนฯ เศรษฐกิจภาคกลางและตะวันตก หารือหน่วยงานเดินหน้าศูนย์กระจายสินค้าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ชง พอช.สนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนขับเคลื่อนงานช่วงเริ่มต้น

กาญจนบุรี : วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 110 อาคา…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 340970221 6093739404047892 4989784978955928149 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2127 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น MOU เสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่องค์กรชุมชน ปี 2566

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ขบวนองค์กรชุมชนจังห…

อ่านรายละเอียด