ภาคใต้ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 363619647 1682644848905057 3455629117099727504 N

พอช.หารือแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางร่วมการเปิดเวที Workshop ออกแบบวางผังบ้าน

            ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะตงวิทยาต.พะตง อ.…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น Img 4867

ปี 2567 บอร์ด พอช. รับลูกจัดทัพปรับโครงสร้างส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเต็มแผ่นดิน

พอช.จัดทัพปฏิรูปขบวนองค์กรชุมชน และ พอช. พร้อมปรับโครงส…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 368307536 306619781879655 7833285401269477801 N

ปลัด พม. นำธีม ธอส. ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเข้มแข็งผ่านโครงการบ้านพอเพียง ดูแลกลุ่มเปราะบาง ในตำบลดงน้อย ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา สืบเนื่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1 0

พอช.จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)หรือ พอช.  จัดเวทีก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 45285393 0

ผอ.พอช. และทีม เข้าหารือกับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน (Codi Academy)

วันนี้พุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาอ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 3499851

พอช.จัดประชุมหารือแนวทางส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ พัฒนาที่ครอบคลุมแก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงระยะที่ ๑

  เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 66 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

‘คนเมืองลุง’ หิ้วปิ่นโตร่วมงาน “สมัชชาพัทลุงมหานครแห่งความสุข” ครั้งที่ 2 ร่วมกำหนดอนาคต-เตรียมเคลื่อน 8 ประเด็นหลัก ครบทุกมิติชีวิต

คนพัทลุงร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัทลุงมหานครแห่งความสุข” ม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 1

ย่างก้าว ‘คนจนนครสวรรค์’ ร่วมมือรัฐ-เทศบาลแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง 17 ปี…มีบ้านใหม่แล้ว 39 ชุมชน 3,600 ครัวเรือน-สร้างสวัสดิการ เสนอไอเดียขอใช้ที่ดินรัฐ-ท่าเรือร้างรองรับคนจนอีก 40 ชุมชน

สภาพที่อยู่อาศัยในชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองนครสวรรค์ก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 14975098 0

พอช. ร่วมบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนโซนลุ่มน้ำคลองกลาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในด้านสังคมได้มุ่งถึงการพัฒนาระบบบัญชีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

  วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวทีร่วมลงพื้นที่รับการตรว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1

จังหวัดแม่ฮ่องสอน-กระทรวง พม.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่า เตรียมสร้างบ้านชั่วคราว 49 หลังที่บ้านแม่ตอละ อ.สบเมย

 บ้านเรือนเสียหายจากน้ำป่าที่บ้านแม่ตอละ  จำนวน 49 หลัง…

อ่านรายละเอียด