ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 280626701 370518911772169 7199716792594280514 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1825 : คณะร่วมลงพื้นที่ในเวทีและได้ลงเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องครัว ถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

สุราษฎร์ธานี / วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 280499053 370273008463426 5772120738989079715 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1824 : “8 ภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุราษฏร์พร้อมใจ เตรียมจัดงานสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 3”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 5 ณ ห้องประช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 280646139 7659343904105591 1734302249469268531 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1823 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหลักช้าง จัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 5054507

สภาองค์กรชุมชนตำบลตะกุกเหนือ สภาองค์กรชุมชนตำบลปากหมาก และสภาองค์กรชุมชนตำบลปากฉลุยได้ร่วมกับทีมขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีม One Home พม. สุราษฎร์ธานี ทีม พอช.ภาคใต้ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ร่วมการประชุมสรุปบทเรียนการจัดการภัยพิบัติ

วันพุธที่ 11 พฤภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บ้านคลองวาย ม.…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 4

‘กระท่อม’ จากพืชหัวไร่ปลายนาที่ต้องแอบปลูก ยกระดับสู่งานวิจัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ต้นกระท่อมขนาดใหญ่เกือบ 2 คนโอบ  อายุกว่า 100 ปีที่ อ.บ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก

สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มเเข็ง จัดเวทีระดมความคิดเห็นแผนการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนเป็นแกนหลัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้ม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 280518010 372333284926682 6096452910414487915 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1822 : สภาองค์กรชุมชนตำบลม่อนปิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ ทำพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนตำ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 280309815 676040470033793 2839702235785871411 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1821 : ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการ พอช. สำนักงานภาคใต้ เเละเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือจากน้ำป่าพัดและดินโคลนถล่ม

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายอพิชิต จัน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 280266544 370897808403563 8306181617064852523 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1820 : คณะทำงานขับเคลื่อนและฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำพูน ได้จัดเวทีฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล อำเภอทุ่งหัวช้าง

ลำพูน / เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนแล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279821300 5186092784770361 4112177575111196520 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1819 : Start ปฏิบัติการเชิงรุก 8 อำเภอ จ.อุทัยธานี

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด