ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 285107733 382532390570821 2212246451582982072 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1852 : สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหงส์ขับเคลื่อนตำบลชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังสตรี

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณที่ทำการสภ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1

คนภาคกลางและตะวันตกย้ำอุดมการณ์ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนาชุมชน

เพชรบุรี / เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1

เมืองปากน้ำโพ เสริมศักยภาพช่างชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสร้างบ้านให้คนจน

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา กระทร…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20220529 185856

คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีประชุมและลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เดือดร้อนชุมชนสุริยมุณี

พระนครศรีอยุธยา : วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 283693999 384015277091816 8905067522311941931 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1851 : พอช.สำนักงานภาคเหนือ จัดเวทีประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชนบท และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย

แม่ฮ่องสอน / เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 พอช.สำนักงานภา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283721542 143505568259454 4260054887450997857 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1850 : นายอำเภอเชียงคาน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลนาซ่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว และ อสม.ม.15 ดำเนินการต่อเติมซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย

เลย / เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายอภิน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283994093 473987937860114 8472834680503215257 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1849 : บุรีรัมย์อบรมโปรแกรมบริหารข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน

บุรีรัมย์ / ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประช…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 15

‘ป่าเด็งโมเดล’ ชุมชนชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ก้าวย่างการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

คณะผู้บริหาร พอช.เข้าพบหารือนายอนุกูล  อธิบดีกรมพัฒนาสั…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก S 26124293

พอช. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ (Big Rock)

เช้าวันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) ที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 284378239 473941157864792 4316707617009862602 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1848 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสภาฯ และภาคีหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น

กาฬสินธุ์ / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนเ…

อ่านรายละเอียด