สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 288665567 492765132649061 4787800440375942536 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1885 : ผู้ได้รับผลกระทบจากรถไฟความเร็วสูงเมืองโคราชเฮ ! การรถไฟให้เช่าที่ดิน 30 ปี เตรียมประสานความร่วมมือหน่วยงานช่วยรื้อย้ายชุมชน

นครราชสีมา / วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรช…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650617 214010

คปอ.สิงห์บุรี ร่วมกับ พมจ. และเอกชนจัดกิจกรรม CSR ปรับปรุงบ้านให้ผู้เดือดร้อนในโครงการบ้านพอเพียง

สิงห์บุรี : วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะประสานงานขบวนองค…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ Da20986e19b10941a4ade39e09e2c512

พม.เร่งสร้างบ้าน 61 หลังโครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าถล่ม

สุราษฎร์ธานี-รมช.พาณิชย์ร่วมกิจกรรมเทปูนหล่อคานบ้านเป็น…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคง 288732705 158233436718291 2112082416936513178 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1884 : ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 288854239 490588629533378 2416837458861805270 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1883 : ขบวนที่ดินที่อยู่อาศัยภาคอีสานจัดทัพปรับขบวน พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

ขอนแก่น / ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 287730051 396552112502182 3553355635516553345 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1882 : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัยภาคใต้ จัดเวทีการทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการชุมชน

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สินเชื่อเพื่อการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 18063384

ขบวนที่ดินที่อยู่อาศัยภาคอีสานจัดทัพปรับขบวน พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

ขอนแก่น/ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 17793038

ศูนย์บ่มเพาะตำบลบ้านปรางค์ สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านปรางค์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2 ต่อจากการอบรมการจัดสำรับอาหารรับนักท่องเที่ยว

นครรราชสีมา/ วันนี้ (18 มิ.ย. 2565 ) ศูนย์บ่มเพาะตำบลบ้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 680985

เมืองปากน้ำโพ Kick Off โครงการบำนาญประชาชน สร้างหลักประกันยามชราภาพและสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของชุมชน

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 288806525 489702666288641 6373793867905577707 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1881 : สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านหว้า สานภาคี ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบ้านหว้า

ขอนแก่น / วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้า…

อ่านรายละเอียด