การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

6 หน่วยงาน กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ สถ. พอช. และ ก.ก.ถ. ร่วมลงนามเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในเขตป่า

ทำเนียบรัฐบาล / วิษณุ  เครืองาม  รองนายกฯ เป็นประธานพิธ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Picture18

เวทีบันทึกความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบท จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลโส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Picture10

เวทีบันทึกความร่วมมือ MOU ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ ปี 2564 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานขบวนองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Picture6

เวทีสรุปการทำงานบ้านมั่นคงชนบทกลุ่มจังหวัดปี 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Picture2

ประชุมทีม One home จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  คณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 145982802 715056742733289 7656034330565259320 N

พอช.เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในเขตพื้นที่ ปปท. เขต 6 จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก / วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 พอช. นำโดยนายวิชัย …

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ 144589329 131598192089178 587347632576804788 N

พอช.เตรียมทำ MOU ร่วมกับ 6 หน่วยงาน มุ่งแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรชุมชน

ทำเนียบรัฐบาล / ทำเนียบรัฐบาล/ วันนี้ เวลา 10.30 น. นาย…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 146281248 3577198579067749 4219288653956576574 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1243 : พอช.สำนักงานภาคใต้ เปิดเวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทุนชุมชน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

พัทลุง / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงาน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 144299884 714451212793842 704083474355733113 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1242 : “บ้านร่วมกันทำ บ้านนำพาคนพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม”

กาญจนบุรี / สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง กาญ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Img 4529

ขบวนองค์กรชุมชนอำนาจเจริญเตรียมนำร่องแก้ไขปัญหาความยากจน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหนุนเสริมขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ ‘อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร’

  อำนาจเจริญ / ขบวนองค์กรชุมชนอำนาจเจริญนำร่องการแ…

อ่านรายละเอียด