ภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

“สวัสดิการภาคประชาชน” ลดความเหลื่อมล้ำ…สร้างนวัตกรรมทางสังคม (1)

  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 333259832 638009055006767 3326371692294486992 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2099 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานภ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง S 12386310

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566

สมุทรสาคร : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานภาคกลางแล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 332301849 633439898590174 2167199446226373904 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2098 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13”

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Dffa3044 D12d 418e Ad14 03093d118948

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนกาญจนบุรีร่วมลงนามความร่วมมือ สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนเป็นตัวตั้งท้องถิ่นเป็นแกนหลัก

กาญจนบุรี : ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะประสานงานขบว…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 331657377 892632308731147 2919869914632219487 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2097 : คณะทำงานศึกษารูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและริมน้ำ

สมุทรปราการ/ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คลองพระอง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน 332465257 719745549808097 3509736902275139932 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2096 : เวทีทำความเข้าใจคณะกรรมการขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยโจด

สระแก้ว/ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหาร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้

‘ป่าชุมชน’ขจัดความจน ‘ฝาย’ สร้างชีวิต-เศรษฐกิจชุมชน

ชาวตำบลเสวียด  อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี  ช่วยกันดูแลป่า…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆบ้านมั่นคง 1.เปิดศูนย๜

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะกรรมการ พอช. ร่วมเปิดสถาบันการเงินชุมชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมตำบลตาหลังใน สระแก้ว

สระแก้ว/วันนี้(22ก.พ66) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง S 5120124

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท’ ร่วมกันจัด พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 14,593,041 บาท

จังหวัดชัยนาท : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะประสานงานข…

อ่านรายละเอียด