สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 301735541 750218872950640 4904636264565254190 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1950 : สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม เดินหน้าสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก

นครพนม/ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนจังหว…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 384023

เครือข่ายขบวนที่อยู่อาศัยภาคกลางและตะวันตกร่วมจัด WORKSHOP โครงการบ้านมั่นคงก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

“สร้างบ้าน พัฒนาคน ผนึกพลังคนจน ให้ชุมชนเป็นแกนหล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 302177924 443016511189075 3270260052303723047 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1949 : สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ร่วมกับคณะขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ ออกแบบทิศทางการพัฒนาปี 66

กระบี่ / ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 เวทีถอดบทเรีย…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 301587435 1099374934342127 713628903469198730 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1948 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จัด”มอบบ้านพอเพียง สู่เมืองน่าอยู่ จังหวัดสิงห์บุรี”

สิงห์บุรี / เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 320664

สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับ พอช.ภาคเหนือ ได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สรุปบทเรียนการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน “เหลียวหลังแลไปข้างหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุคใหม่”

สุโขทัย / สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Fcc5a603 82d3 4124 8ba5 9718e36b111e

พม.- พอช. ผนึกพลังภาคี เปิด ‘ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม’ เขตประเวศ เพื่อบริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตั้งเป้าเปิดศูนย์ครบทั้ง 50 เขต กทม.

ชุมชนเฟื่องฟ้า  :  กระทรวง พม. ผนึกพลังภาคี  เปิดศูนย์ช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650827 000055

เวทีประชุมสามัญประจำปี 2565 สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และการบันทึกความร่วมมือการสนับสนุน เศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ  ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Picture1

คปอ.สิงห์บุรีจัดกิจกรรม “มอบบ้านพอเพียง สู่เมืองน่าอยู่ จังหวัดสิงห์บุรี” ปี 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Picture7

พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดกลางล่าง 1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชน S 3776548

พอช.ร่วมกับ ม.นราฯจับมือภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงาน ลงนาม MOU ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือภาคีเครือ…

อ่านรายละเอียด