ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 00001

เพชรบุรีจัดเวทีสรุปบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปี 2565

เพชรบุรี : เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 คปอ.จังหวัดเพชร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกผลงานนักสื่อสารชุมชน 1

พอช. จัดอบรมนักสื่อสารชุมชนครั้งที่ 2 ‘การเล่าเรื่องผ่านคลิป’

  พอช. /  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ‘พอช.’ จัดอบรม ‘…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช.ให้สัมภาษณ์พิเศษ ‘วิทยุครอบครัวข่าว’ ย้ำเดินหน้า ‘ป่าชุมชน-ฝายมีชีวิต-สร้างเศรษฐกิจชุมชน’

         วันนี้ (15 มิถุนายน)  ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 01 0

เวทีฟื้นฟูและวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี : วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 01

ภาคกลางและตะวันตกจัดสัมมนาทำแผนพัฒนาระดับจังหวัดของขบวนองค์กรชุมชนฯ 13 จังหวัด

กาญจนบุรี : วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานภาคกลา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 351786879 764451875480384 30049207609443118 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2153 : เวที MOU โครงการบ้านพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566

อุบลราชธานี/ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาองค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 351297035 1089259818698406 987771368949594436 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2152 : ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมออกแบบกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยฯ ประจำปี 2566

ปทุมธานี/ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะทำงานโครงการพั…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานบอร์ด พอช. ร่วมเปิดงานวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” ปี2566

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ได้กำห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้การแก้ไขปัญหาที่ดิน S 3286818

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง

สงขลา / วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประช…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 346639099 273406811719036 8904817026896339826 N

องค์กรชุมชนตำบลกำโลน จ.นครศรีธรรมราช จัดเวทีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ภายใต้กิจกรรมหัวข้อ “ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์”

นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7/6/66 / สภาองค์กรชุมชนตำบลกำ…

อ่านรายละเอียด