ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 48382039

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงาน ผู้นำชุมชน วัด โรงเรียน ร่วมกันเปลี่ยนเชื้อไฟให้เป็นรายได้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน / หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงาน …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87166453 2848344081892599 693240049793236992 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563

ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 86669098 2845363822190625 8028976451137044480 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เวทีสรุปบทเรียนการทำงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานบ้านมั่นคงกลุ่มจังหวัดอันดามัน

ขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ พังงา ระนอง…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Chatchai

เรื่องดีดีทีุ่ชมชน : ชาติชาย เหลืองเจริญ ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการในที่ประชุมสภาองค์กรชุมชน

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 86733211 487425978870362 9008980377678643200 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงบ้านแหลม 2 จังหวัดเพชรบุรี

นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “เราทำได้นะ” นางบุญเชิญ วงศ์วิฑูรวัฒนะ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Don

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นายดร มณีจันทร์ ผู้ประสานงานกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ยวน ตำบลดอนแร่ เป็นชุมชนเชื้อสาย ไท-ยวน

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Surin Tumni

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นายสุรินทร์ ตำหนิงาม ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 86317668 486924152253878 8834538292381745152 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี /  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับผู้แท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : หน้าแล้งนี้มีทางออก ธนาคารน้ำใต้ดิน สภาองค์กรชุมชนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาอ…

อ่านรายละเอียด