ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88084819 498167904462836 3939643646579572736 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำบันทึกความร่วมมือกับ กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

จ.สุพรรณบุรี / ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Img 1451

ทีมผู้บริหาร สช. ยกทีม เข้าพบ ทีมผู้บริหาร พอช. เพื่อบูรณาการทำงานร่วมทั้งระดับนโยบาย และพื้นที่

  พอช. / วันนี้เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301-302 …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Aummarin

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “ผมรู้สึกดีใจที่ได้บ้านหลังใหม่”

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 0006 Copy

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”

“ทำงานให้เห็นว่า ทำจริงทำได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะเร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87983835 4335031599855690 3512942438178095104 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เดินหน้าพัฒนากลไกขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

ระนอง / เดินหน้าพัฒนากลไกพัฒนาขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Autumporn

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นางสาวอุทุมพร แปงใส กรรมการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88142657 2735136673260565 2670109016767594496 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ฝายมีชีวิต บ้านวังตง หมู่ที่ 8 ตำบล หน้าทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

จ.สตูล / วันที่ 2 ของการสร้างฝายมีชีวิต บ้านวังตง หมู่ท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นางทิฆัมพร โพธิ์น้อย เลขานุการสหกรณ์ชุมชนวัดรังสิต จำกัด

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88026116 2374420502780450 2897702022432161792 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : โครงการ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศบ้านทุ่งคา (EAFM)

กระบี่ / สภาองค์กรชุมชนตำบลทรายขาวและกรรมการผู้ทรงคุณวุ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87580461 2582408241870659 8450080161805631488 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนอีสานกวาด 4 รางวัล

กรุงเทพ / ที่ประชุมพิจารณามอบโล่รางวัลแก่องค์กรที่มีผลง…

อ่านรายละเอียด