ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 89034147 585125065678798 1248559633035952128 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : Kick off โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าเคย

สุราษฎร์ธานี / โครงการบ้านพอเพียงชนบท ..โดยนายถาวร พรหม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน P Mann

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เสน่ห์ของผ้าทอ ไท-ยวน จาก ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88248438 2608049309306552 8143598133151006720 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จัดประชุมคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 / 2563 ปีงบประมาณ 2563

ขอนแก่น/ ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88416914 2886333184760355 8840366150685556736 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เวทีสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการและบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ และโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน”

ปัตตานี / ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ อำเภ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87485867 2607790765999073 5702564916557250560 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2363

ศรีสะเกษ / ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87824336 501610720785221 6207386752529727488 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : วางแผนการขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย 3 บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม / ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 8739

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นายอุทัย บุญดำ ประธานคณะกรรมการโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง ตำบลลำสินธุ์

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ศักดิ์ศรีผู้เฒ่าของชุมชนจังหวัดกระบี่

กระบี่ / เครือข่ายสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่ ได้ร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88353752 2607986932646123 4743613455116795904 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์รวมกลุ่มผลิตหน้ากากอนามัยแจกผู้ป่วยติดเตียง

สุรินทร์ / เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88335978 502032930743000 1825178087948550144 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อยหารือแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในปี 2563

ประจวบคีรีขันธ์ / เข้าพบรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่า…

อ่านรายละเอียด