ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 19357848

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน ต.เมืองลีง จัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับสมาชิกเบื้องต้น 1,000 ชิ้น

สุรินทร์ / กองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน ต.เมืองล…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 107560

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน อสม. ลงพื้นที่ คัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก กทม. โดยการตรวจวัดไข้ ซักประวัติ

กาญจนบุรี / ตำบลวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจบุรี กำนัน ผู้ใหญ่…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 974947

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพนียด อ.นครชัยศรี มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนียด จำนวน 2 ชุด

นครปฐม / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพนียด อ.นครชัยศรี มอบ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91448396 3102247619806810 2850394396480765952 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการตำบลบานา มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 150 ชิ้น/ตำบล

ปัตตานี /เรื่องดีๆจากปัตตานี กองทุนสวัสดิการตำบลบานา มอ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91080454 3102376116460627 4984973720750653440 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการตำบลมะกรูด ร่วมกับเทศบาล อสม กำนันผู้ใหญ่บ้าน แจกหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้าน

ปัตตานี / เรื่องดีๆจากปัตตานี กองทุนสวัสดิการตำบลมะกรูด…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 61229

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ฝ่าสถานการณ์โควิท-19 ร่วมพลังสานต่องานในชุมชน

อยุทธยา / ฝ่าสถานการณ์โควิท-19 ร่วมพลังสานต่องาน ในชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 7987219

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมรับมือโควิด-19 ที่บ้านมั่นคงชนบทปากช่อง

นครราชสีมา / บ้านเหนือหมู่ 15 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 61252

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ศูนย์ปฏิบัติการต้านโควิด-19 ภาคและ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี

ลพบุรี / ศูนย์ปฏิบัติการต้านโควิด-19ภาคและ ขบวนองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 25526429

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะขันธ์ มีการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 ตลาดเปิดท้ายในพื้นที่เกาะขันธ์

จ.นครศรีธรรมราช / สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะขันธ์ มีการเฝ้า…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 464390

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนเทศบาลตำบลแม่พริก ลุกขึ้นป้องกันหมู่บ้านจากโควิด – 19

ลำปาง / กองทุนเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง รว…

อ่านรายละเอียด