ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87167956 491799258433034 3209139713201930240 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สร้างความเข้าใจและพัฒนาโครงการธุรกิจชุมชนปี 2563 จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี :  เวทีประชุมพัฒนาโครงการธุรกิจชุมชนจังหวัดเพช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 000001 Copy

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สวัสดิการ “คนเลี้ยงควาย”

สวัสดิการ “คนเลี้ยงควาย” ควายออกลูกได้ 200 ที่กองทุนสวั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Timeline 25630222 235221

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ที่เห็นนี่คือคลองลาดพร้าว!!!!?????

แทบจะเหลือเชื่อแต่นี่คือเรื่องจริง / นี่คือช่วงวังหิน-ว…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87063732 2572932992818184 7494364782129053696 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เวทีสร้างความเข้าใจและบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปี 2563 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สุราษฏร์ธานี / ณ โรงแรมริเวอร์เนเจอร์ อำเภอเมือง จังหวั…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 86969509 2572703922841091 8088787968132644864 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เครือข่ายบ้านมั่นคงโนนหนามแท่ง อำนาจเจริญ ศึกษาดูงานบ้านมั่นคงชนบทที่ ตำบลกุดรัง และบ้านมั่นคงปากช่อง

ปากช่อง /  เครือข่ายบ้านมั่นคงโนนหนามแท่ง อำนาจเจริญ ศึ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87063732 2572932992818184 7494364782129053696 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานภาคี ร่วมกันมอบวัสดุซ่อมสร้างบ้าน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ

อุบลราชธานี / นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 48382039

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงาน ผู้นำชุมชน วัด โรงเรียน ร่วมกันเปลี่ยนเชื้อไฟให้เป็นรายได้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน / หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงาน …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87166453 2848344081892599 693240049793236992 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563

ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 86669098 2845363822190625 8028976451137044480 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เวทีสรุปบทเรียนการทำงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานบ้านมั่นคงกลุ่มจังหวัดอันดามัน

ขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ พังงา ระนอง…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Chatchai

เรื่องดีดีทีุ่ชมชน : ชาติชาย เหลืองเจริญ ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการในที่ประชุมสภาองค์กรชุมชน

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด