ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Aummarin

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “ผมรู้สึกดีใจที่ได้บ้านหลังใหม่”

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 0006 Copy

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”

“ทำงานให้เห็นว่า ทำจริงทำได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะเร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87983835 4335031599855690 3512942438178095104 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เดินหน้าพัฒนากลไกขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

ระนอง / เดินหน้าพัฒนากลไกพัฒนาขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Autumporn

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นางสาวอุทุมพร แปงใส กรรมการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88142657 2735136673260565 2670109016767594496 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ฝายมีชีวิต บ้านวังตง หมู่ที่ 8 ตำบล หน้าทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

จ.สตูล / วันที่ 2 ของการสร้างฝายมีชีวิต บ้านวังตง หมู่ท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นางทิฆัมพร โพธิ์น้อย เลขานุการสหกรณ์ชุมชนวัดรังสิต จำกัด

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88026116 2374420502780450 2897702022432161792 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : โครงการ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศบ้านทุ่งคา (EAFM)

กระบี่ / สภาองค์กรชุมชนตำบลทรายขาวและกรรมการผู้ทรงคุณวุ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87580461 2582408241870659 8450080161805631488 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนอีสานกวาด 4 รางวัล

กรุงเทพ / ที่ประชุมพิจารณามอบโล่รางวัลแก่องค์กรที่มีผลง…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 5

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เวทีประชาเข้าใจฝายมีชีวิตห้วยปริก

ม4 .ต.ห้วยปริก อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช / หลังจากเสร็…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87829446 2686811881439761 4499237602750103552 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เงิน 18,000 บาท ถึงแม้มันไม่มากมาย ก็ทำให้พวกหนูและคุณแม่มีรอยยิ้ม อยู่ในบ้านหลังพอเพียงและอบอุ่น”

อ.เบตง จ.ยะลา / “ เงิน 18,000 บาท ถึงแม้มันไม่มากมาย ก็…

อ่านรายละเอียด