เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำสิงขร มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 เครื่องให้กับคณะกรรมการตำบลถ้ำสิงขร ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ร่วมกับท้องถิ่นผลิตเจลล้างมือ แจกจ่ายให้พี่น้องในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้มอบสวัสดิการแก่สมาชิก

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มอบหน้ากากอนามัยที่ร่วมกันผลิตให้กับประชาชน จำนวน300ชิ้น

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ลงเยี่ยมผู้ถูกกักตัว 14 วัน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการตำบลบุกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ให้กำลังใจด่านตรวจโควิดข19ของตำบลบุกิต มอบน้ำดื่มพร้อมข้าวกล่องจำนวน 100 ชุด

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว จ.ตรัง แจกข้าวสารพร้อมหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากฉลุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมอบสวัสดิการภัยพิบัติ พร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000,ชิ้น

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลพรุพี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องตรวจไข้ 3เครื่องพร้อมเจลล้างมือให้ รพสต.

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองตำมะลัง จังหวัดสตูล แจกข้าวสารและผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ให้กับสมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด