ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากทรง จ.ชุมพร มอบเงินสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันให้รถประชาสัมพันธ์ต้านภัยโควิด-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหญ่ ใช้ พรบ.สภาองค์กรชุมชน มาตรา 21 (3) จัดการด้านขยะในหมู่บ้าน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมหารือเร่งปรับแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีๆที่ชุมชน เครือข่ายจังหวัดสตูลดำเนินการต่อสถานการณ์โควิค-19 พื้นที่ 11 ตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เครือข่ายภัยพิบัติอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งมอบหน้ากาก face shield เสื้อฝนและถุงมือ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี แจกถุงยังชีพให้กับชุมชน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีๆที่ชายแดนใต้ เครือข่ายเมืองสุไหงโก ลก ประชุมหารือแนวทางการรับมือและการเฝ้าระวังผลกระทบจากภัยโรคระบาดโควิท 19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ออกแบบการทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองและชนบท ภายใต้สถานการณ์ไวรัส โควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากทรง ได้มอบหน้ากากผ้าให้กับด่านคัดกรองการระบาดไวรัสโควิด-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสินเจริญ จ.สุราษฏร์ธานี ร่วมปฏิบัติเวรจุดตรวจคัดกรองแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อให้กับประชาชน และผู้สัญจรผ่านด่านคัดกรอง

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด