ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 47046761

พอช.ร่วมลงนาม 15 หน่วยงาน ยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ (25 ก.ย.66) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 491222 0

สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนมะสังข์ และหน่วยงานภาคลงพื้นที่ให้กำลังและสำรวจความเดือดร้อนผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

24 กันยายน 2566 : 🏡พอช.ภาคกลางและตะวันตก นำโดย นางสาวเฉ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคใต้ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 59547657

ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคใต้ การสร้างพื้นที่เรียนรู้กลางของคนในชุมชนและนอกชุมชน

         นายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้อำนวยการภาคใต้ พัทลุง : …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง S 187359247

พอช.อีสาน จับมือเครือข่ายองค์กรชุมชนกาฬสินธุ์ บันทึกความร่วมมือหนุนแก้จนด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนในงานมหกรรมนวัตกรรมแก้จนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2

  วันที่22 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬส…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 08

‘ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมกับผู้บริหาร พอช. มอบบ้านพอเพียงในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี’

จังหวัดลพบุรี : วันที่ 19 กันยายน 2566 คณะประสานงานขบวน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

รณรงค์ ‘วันที่อยู่อาศัยโลกปี 2566’ เข้มข้น…“เสียงจากคนจน”สู่นโยบาย ‘ที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง’

ผู้เข้าร่วมเวทีจากหน่วยงานและผู้แทนชุมชนต่างๆ พอช. / งา…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 380425444 324630316745268 4793278984080354979 N (1)

คนจนมีสิทธิ์มั้ย… ? กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทยภายใต้การพัฒนาร่วมกันของหน่วยงานภาคีโดยใช้พื้นเป็นตัวตั้งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขบวนองค์กรชุมชน 13 จังหวัด ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น Img 8212

‘วราวุธ’ รมว.พม. มอบนโยบายบริหารกระทรวง ‘ตามรอยในหลวง ร.9’ เสนอไอเดียนำตึกร้างทำที่พักคนทำงานรุ่นใหม่-ศูนย์บริบาลผู้สูงวัยชุมชน

นายวราวุธ รมว.พม. (แถวหลังที่ 8 จากซ้าย) พร้อมคณะที่ปรึ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 151380022 0

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดจัดการตนเอง

สุพรรณบุรี : วันที่ 17 กันยายน 2566 ได้มีการจัดเวทีวิเค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

‘ศานนท์’ รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมงาน-รับมอบข้อเสนอจากภาคประชาชน เวที ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ การแก้ปัญหาชุมชนในที่ดินสาธารณะ-ริมคลอง

นายศานนท์ รองผู้ว่า กทม. (กลาง) ร่วมงาน ‘การแก้ไขปัญหาช…

อ่านรายละเอียด