ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91185940 3103827022982203 3120311955500302336 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สำนักงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานีปรับสภาพพื้นที่สำนักงานเป็นจุดรวมใจของทีม

เรื่องดีๆจากปัตตานี / สำนักงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปัต…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 44040201

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ชุมชนตื่นรู้สู้โควิด19 ที่อุบลราชธานี

อุบลราชธานี / พลังชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลรา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Picture4

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาฯ สวัสดิการฯ ตำบลชะโนดน้อย ผลิตหน้ากากอนามัยแจก

มุกดาหาร / สภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะโ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 138028

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ติดตามรู้เท่าทัน ไวรัส COVID ~19 ” เมืองธรรมเกษตรอำนาจเจริญ “

อำนาจเจริญ / ติดตามรู้เท่าทัน ไวรัส COVID ~19  ” …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 111370257

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ทต.พนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการณรงค์ ไม่ชื้อ ไม่ขาย ไม่บริการ คนไม่ใส่หน้ากากอนามัย และไม่ใส่ใจมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด -19

อำนาจเจริญ / ทต.พนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินกา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 338811

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยายชา อ.สามพราน ร่วมกับ อบต.ยายชา และกลุ่มจิตอาสา จัดทำหน้ากากอนามัย ไปถวายพระภิกษุ

นครปฐม / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยายชา อ.สามพราน ร่วมกั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 19357848

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน ต.เมืองลีง จัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับสมาชิกเบื้องต้น 1,000 ชิ้น

สุรินทร์ / กองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน ต.เมืองล…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 107560

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน อสม. ลงพื้นที่ คัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก กทม. โดยการตรวจวัดไข้ ซักประวัติ

กาญจนบุรี / ตำบลวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจบุรี กำนัน ผู้ใหญ่…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 974947

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพนียด อ.นครชัยศรี มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนียด จำนวน 2 ชุด

นครปฐม / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพนียด อ.นครชัยศรี มอบ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91448396 3102247619806810 2850394396480765952 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการตำบลบานา มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 150 ชิ้น/ตำบล

ปัตตานี /เรื่องดีๆจากปัตตานี กองทุนสวัสดิการตำบลบานา มอ…

อ่านรายละเอียด