เกาะติดสถานการณ์ covid-19สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการฯเมืองปากช่อง มอบหน้ากากผ้า

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.ภาคอีสาน มอบไข่ไก่แก่เครือข่ายเมืองนครขอนแก่น

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 7

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 8

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ออกมาตรการเยียวยาสมาชิก ในวิกฤติ Covid-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 7

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาฯ ตำบลบ้านครัว สหกรณ์ชุมชนบ้านมั่นคงเมืองบ้านครัว จับมือกับ เทศบาลตำบลท่าลาน มอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 6

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการบางเค็มร่วมใจ จ.เพชรบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 5

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาฯ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ออกสำรวจความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 4

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลต้นมะม่วง จ.เพชรบุรี ประชุมชี้แจงสำรวจบ้านพอเพียง และผู้ได้รับผลกระทบ จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา Covid-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 3

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลบ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร เร่งซ่อมแซมบ้านพอเพียง ทั้งสิ้น 12 หลังคาเรือน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : คปอ.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจรับบ้านพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด