ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เครือข่ายเมืองบางพูน บรรจุแอลกอฮอล์แจกพี่น้องในเมือง

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สหกรณ์เคหสถานศิริมีนพัฒนา จำกัด แจกข้าวสารอาหารแห้งและนมผงสำหรับเด็กให้กับสมาชิก

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

บ้านมั่นคงเมืองบางพูน แจกหน้ากากอนามัยให้พี่น้องในชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนโซนเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

การพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้สถานการณ์ โควิด -19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

“สภาองค์กรชุมชนพัทลุงเดินหน้าช่วยเหลือกันและกันในยามยาก เพราะคนเมืองลุงจะไมทิ้งกัน”

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสินเจริญ แจกข้าวกล่องและถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 7

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนฯ และสภาฯ ตำบลสวนหลวง จ.สมุทรสาคร ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด