สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านมั่นคง 323871509 1161497124482067 6538434636638991773 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2053 : พอช.รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ อ.เชียงม่วน

พะเยา/ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 พอช.รายงานความคืบหน้าก…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 320926187 671746984736081 9151552791143818989 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2052 : พอช. จัดเวทีประชุมหารือความร่วมมือหน่วยงานภาคีในการหนุนเสริมและขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ ปี 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 พอช. จัดเวทีประชุมหารือความร่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 4530192

พอช. เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ Flagship Projects เตรียมการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  / วันศุกร์ท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Timeline 20221226 175527

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 /2565

กาญจนบุรี : วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 1…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก

การพิจารณาองค์กรสวัสดิการชุมชนผู้สรรสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิด ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ภาคกลางและตะวันตก ประจำปี 2565

กาญจนบุรี : วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เครือข่ายขบวนสวัสดิก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 321984391 547628403930907 4159018833318903311 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2051 : คณะทำงานกลั่นกรองโครงการจังหวัดเชียงรายจัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจาก พอช. ปีงบประมาณ 2566

เชียงราย/ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะทำงานกลั่นกรอง…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 321896113 713446140610394 6378267923853088823 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2050 : “ตลาดลานร่มสัก” ตลาดชุมชนคนลานสัก อุทัยธานี

อุทัยธานี/ เมื่อ27 ธันวาคม 2565 เปิดตลาดลานร่มสัก ภายใต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 322527434 856114745651640 5959936164141060706 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2049 : “เวทีสานพลังภาคีขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง 1” ณ รพ.สต.ทุ่งหลวง

สุโขทัย/ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 65 “เวทีสานพลังภา…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 36012050

ผอ. พอช. ผช.ผอ. พอช. และทีมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

วันนี้ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สหกรณ์เคหสถานเพื…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกอื่นๆ Timeline 25651222 221424

ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน อพม. ให้แก่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-11.…

อ่านรายละเอียด