ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92085549 504069837165315 534380161680801792 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่เริ่มปรับตัวภายใต้สถานการณ์ COVID-19

เชียงราย / ได้มีการรายงานสถานการณ์ในห้องไลน์กลุ่มเศรษฐก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92300280 504262650479367 2024565592408719360 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.ร่วมภาคี ช่วยเหลือทำครัวกลางที่ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย กทม. พร้อมรายงานสถานการณ์ศูนย์คนไร้บ้านทั่วประเทศ

พอช.ร่วมภาคี ช่วยเหลือทำครัวกลางที่ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ชุมชน ตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19 / ปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ชุมชน ตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19 /นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ชุมชน ตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19 / ปาลิน ธำรงรัตนศิลป์ ขบวนองค์กรชุมชน จ.สระแก้ว

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ชุมชน ตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19 / วิภาศศิ ช้างทอง สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ชุมชน ตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19 / ชาติชาย เหลืองเจริญ มหาวิทยาลัยบ้านนอก จ.ระยอง

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91863417 503301603908805 6854084719932342272 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เรื่องเล่าจากพื้นที่คนจนเมืองและชนบท พี่น้องที่ทำมากกว่าบ้าน

ในช่วง COVID-19 เป็นเสมือนอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการทำงานโ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92466025 503560300549602 307335850973200384 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลต้าผามอก จ.แพร่ เตรียมการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเพื่อรองรับวิกฤตการขาดแคลนอาหารผลกระทบจากไว้รัส covid 19

แพร่ / สภาองค์กรชุมชนตำบลต้าผามอก จ.แพร่ เตรียมการสร้าง…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 91780473 503937670511865 6509358077681074176 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงวัดลาวทอง จำกัด ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ผนึกพลังสมาชิกในชุมชน

สุพรรณบุรี / สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงวัดลาวทอง จำกัด ต.ส…

อ่านรายละเอียด