ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91308640 2955430777834108 5878021408704954368 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางเขน จัดทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายให้กับสมาชิกในเครือข่าย 30 ชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางเขน จัดทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายให…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92358057 207069847397594 9152390177505673216 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาลมหายใจเชียงใหม่​ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย​ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคและสนับสนุนจากประชาชน

เชียงใหม่ / สภาลมหายใจเชียงใหม่​ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92110726 2973754752714591 9200598187516100608 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 ต่อกลุ่มคนไร้บ้าน ณศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านบ้านเตื่อมฝัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ / ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 2832020 200329 0115

เรื่องดีดีที่ชุมชน: “คนคลองลาดพร้าวไม่ทอดทิ้งกัน” แกนนำชุมชนริมคลองลาดพร้าว นำไข่ไก่พร้อมกับหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชน

“คนคลองลาดพร้าวไม่ทอดทิ้งกัน” แกนนำชุมชนริม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92697888 653991021831028 5057779042825011200 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท ให้ อสม.ตำบลแม่แฝก ทำหน้ากากแจกประชาชน

เชียงใหม่ /  กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.แม่แฝก อ.สันทราย จ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92037254 3119418801423025 3529806545661460480 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “เราจะไม่ทิ้งกัน” เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี มอบหน้ากากอนามัยร่วมสู้โควิด19

ปัตตานี /  เรื่องดีๆจากปัตตานี “เราจะไม่ทิ้งกัน&#…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 92020348 3113699461994959 5325135942342672384 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปุลากง และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปุลากง ได้เปิดสำนักงานกองทุนสวัสดิการฯ

ปัตตานี /  เรื่องดีๆจากปัตตานี  นายสมาน กาแลซา ประธานกอ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 91402588 517681595516407 2973000302438907904 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะหมาก สภาของประชาชน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท

พัทลุง /  สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะหมาก สภาของประชาชน โดยป…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91615263 520472192232407 2475954118208782336 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยยาง จำกัด จ.ประจวบฯ ร่วมกับท้องถิ่นดูแลสมาชิกโครงการ จัดกิจกรรม แจกหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกทุกคน

ประจวบคีรีขันธ์ / สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยยาง จำกัด …

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 91488269 520471468899146 5009564663378083840 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด ใช้พื้นที่ในโครงการ รวมกลุ่มเด็ก/ เยาวชน เพื่อสร้างกิจกรรม การใข้เวลาว่างระหว่างปิดเทอมให้เกิดประโยชน์

สมุทรสงคราม / สหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด ใช้พ…

อ่านรายละเอียด