ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โควิด19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเป้า จังหวัดตรัง มอบเงินพร้อมหน้ากากอนามัย สมาชิกที่มีอายุ70 ปีขึ้นไปทุกคน

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ชาวบ้านในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดปฏิบัติการ “Quick Win ” 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ภารกิจ “เคาะประตูสภาตำบลเครือข่ายลุ่มน้ำคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวนปลูกผักเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ Covid-19“

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ที่นี่พัทลุง.. 20 ตำบลบ้านพอเพียงชนบท ระดมทุนหมุนเวียนช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนจากโควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรัชดาออเงิน – หนองใหญ่ และกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพฯ ร่วมกับภาคี พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนตำบลบางชัน จ.จันทบุรี ร่วมกับท้องที่ ท้องถิ่น อสม.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

บ้านมั่นคงกรุงเทพฯ เดินหน้าสู้ภัยโควิด ด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ใช้พื้นที่วางในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

บ้านมั่นคงสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ปลูกในพื้นที่สวนกลางของชุมชน สร้างพื้นที่แหล่งอาหาร เพื่อแบ่งปันกันกินในชุมชน

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ชุมชนสามัคคีติวานนท์ จ.นนทบุรี ลดต้นทุนและลดรายจ่ายให้กับสมาชิก โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด ในปัจจุบัน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด