ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์ชุมชนตำบลคลองหก จ.ปทุมธานี ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับชุมชน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์ชุมชนตำบลลาดสวาย จ.ปทุมธานี พ่นยาฆ่าเชื้อภายในหมู่บ้าน ร้านอาหาร ร้านค้าชุมชนภายเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมตำบลบ่อพลอย และสภาองค์กรชุมเทศบาลตำบลบ่อพลอย จ.ตราด จัดตั้งห้องอบฆ่าเชื้อจำนวน3ห้องไว้บริการประชาชน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนซ่อง จ.ันทบุรี สำรวจข้อมูลครัวเรือนด้านผู้ประสพปัญหาทางสังคม พร้อมแจกข้าวสาร หน้ากากอนามัย

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนซ่อง จ.จันทบุรี มอบเงินนอนพักรักษาตัวและมอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิก

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขม กรุงเทพฯ พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ จัดทำหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัส COVID19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ให้เคาะประตูบ้าน ตรวจวัดไข้ ให้ความรู้การป้องกันไวรัสโควิด 19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ตำบลบางโปรง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อและแจกหน้ากากอนามัยกับแอลกอฮอล์กับให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลบางโปรงทั้ง 4 หมู่บ้าน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 151102

เรื่องดีดีที่ชุมชน : คนบ้านมั่นคง……….ไม่ทิ้งใคร

สตูล /  เครือข่ายบ้านมั่นคงตำบลตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ไ…

อ่านรายละเอียด