ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 13

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มอบหน้ากากอนามัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ เพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 12

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ร่วมทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิท-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 11

การขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนราธิวาส ในสถานการณ์โควิด19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 10

จังหวัดกระบี่ มอบ​ปัจจัยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจาก​ไวรัส​โค​วิด​19​ จำนวนทั้งหมด 117 ชุด (ทั้งตำบล)

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 9

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำหน้ากากผ้าและเยี่ยมให้กำลังใจทีมปฏิบัติการชุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 8

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกตรี จ. สตูล ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มให้กับสถานที่กักตัว 14 วัน ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 6

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 11 กล่องให้กับด่านใหญ่ระหว่างอำเภอ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 5

ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) คณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2563

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 4

สถานการณ์การขับเคลื่อนงานเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดสตูล ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 3

สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยน้ำขาว จ.กระบี่ ให้กำลังใจจุดคัดกรองสกัดโควิด19

 #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #สถาบัน…

อ่านรายละเอียด