ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับถุงพระราชทานความช่วยเหลือในช่วง สถานการณ์โควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหล่อเสาเข็ม เมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ล้างถนนฆ่าเชื้อในชุมชนพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ตำบลดงกระทงยาม จังหวัดปราจีนบุรี มอบเจลฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา2019(covid19)ให้กับทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลบึงบา จ.ปทุมธานี มีมาตราการพักชำระคืนสมทบกองทุนบ้านพอเพียงพร้อมมอบหน้ากากอนามัย

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 629584

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครเลเชียงใหม่ และเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบของและหนุนเสริมการทำหน้ากากอนามัย

เชียงใหม่ / สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครเลเชียงใหม่ และเครือ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 629217

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เครือข่ายการจัดการทรัพยากรฯ แม่แจ่มโมเดล แจกฟรีฟันกันกิน มะเขือเทศและมันอะลู ในช่วงสู้โควิด-19

อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่  /  เครือข่ายการจัดการทรัพยากรฯ #แม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

พอช.ช่วยชุมชนสู้พิษเศรษฐกิจจากโควิด-19 อนุมัติพักชำระสินเชื่อ-หนี้บ้านมั่นคงทั่วประเทศ 3 เดือน ขณะที่ชาวชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพ-สร้างแหล่งอาหาร

 โครงการบ้านมั่นคง (ริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพฯ) ที่ พอช.ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลปากน้ำและสภาองค์กรชุมชนตำบลท่ายาง สร้างการเชื่อมโยง (HUB) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และรายได้ทุกมิติ

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากทรง จ.ชุมพร มอบเงินสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันให้รถประชาสัมพันธ์ต้านภัยโควิด-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหญ่ ใช้ พรบ.สภาองค์กรชุมชน มาตรา 21 (3) จัดการด้านขยะในหมู่บ้าน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด