บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น Img 1127

‘วราวุธ ศิลปอาชา’ รมว.พม.ร่วมงาน ‘23 ปี พอช.’“ชุมชนเข้มแข็งจากฐานราก…สู่ความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืน”

นายวราวุธ รมว.พม.  ผู้บริหาร พอช. ผู้แทนหน่วยงานภาคี  แ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

เครือข่ายบ้านมั่นคง 5 ภาค-พอช. จัดงาน ‘บ้านมั่นคง’ ครบ 20 ปี “รำลึกอุดมการณ์ สานสัมพันธ์กว้างไกล การบริหารบ้านมั่นคงแนวใหม่”

การจัดงานบ้านมั่นคงครบ 20 ปีที่ พอช.  ถนนนวมินทร์  เขตบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 7

พอช.ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ซัดบ้านเรือนเสียหาย 34 ครัวเรือนที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

    สภาพบ้านเรือนที่เสียหายจากเหตการณ์น้ำป่าไหลหลาก    …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

ผู้บริหารกระทรวง พม.-พอช. ร่วมวางพวงมาลารำลึก ‘วันปิยมหาราช’

วันนี้ (23 ตุลาคม)  เวลา 07.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต ก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1889690

พอช.เข้าร่วมงาน“พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” นำร่องแก้ปัญหาเยาวชน ชุมชนโค้งรถไฟยมราช

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ชุมชนโค้งรถไฟย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

“Pathum Rat Model Social Innovation Village” หมู่บ้านนวัตกรรมแก้จนเพื่อคนปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 391698415 689567326680832 5304972927788628957 N

“ลดขยะอินทรีย์จากมูลแพะและเปลือกถั่วลิสงไร้น้ำในชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุนวัตถุดิบที่มี สร้างรายได้ให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน ต่อยอดเชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม”

       วันที่ 18 ต.ค. 66 ณ อบต.ประศุก จ.สิงห์บุรี เวทีต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 391685461 689136823390549 4963981550828759386 N

“เพิ่มมูลค่าทุนที่มี ลดขยะชุมชน จากการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ต่อยอดการสร้างความมั่นคงทางอาหารชุมชน”

เวทีติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ภาคกลางและต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 392930864 688390493465182 1245432885246749231 N

รวมกลุ่มคน3วัย “ถ่ายทอดวิถีชุมชนชาวมอญผ่านกิจกรรมปักผ้าสไบมอญและระย้าผม”

เวทีติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 4a8a4483

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ เรื่อง “การสร้างนักวิจัยชุมชนและการจัดการข้อมูลในพื้นที่ระดับตำบล”

เมื่อวาน วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 นายอนุศักดิ์   คงม…

อ่านรายละเอียด