ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide3

สภาองค์การชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน โดยได้ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide2

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำไทร จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการจัดเย็บแมสและเจลล้างมือเพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Slide1

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และวัด ในเขตพื้นที่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อระบาดCOVID-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide3

ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว ผู้นำในพื้นที่ มาช่วยงานป้องกันและคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide1

สภาองค์กรชุมชนเขตคลองสาน ทำอาหารไปแจกชุมชน ที่เสี่ยงโรคโควิค-19 และคนที่โดนกักตัวทั้งชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide2

จังหวัดสระแก้ว อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide4

เมืองยานนาวา กรุงเทพฯ ส่งตัวแทนชุมชนละ 2 คน เรียนทำแอลกอฮอล์เจล

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Slide5

ร่วมคิด รวมทีม ระดมสมอง มองชุมชน คิดฟื้นฟูจากวิกฤติโควิด-19″ ทีมบ้านมั่นคงและสภาองค์กรชุมชนตำบลตำนาน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide4

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จับมือหน่วยงานภาคีจัดเวที รวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัย-19

อ่านรายละเอียด