ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 7

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนฯ จังหวัด เปิดวงประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 6

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บ้านมั่นคงคลองสระบัว จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่สมาชิก

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 5

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลมารวิชัยร่วมเฝ้าระวังโควิด พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและอาหารแก่ผู้ยากจน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 4

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเค็ม จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณในการจ้างเย็บหน้ากากผ้าแจกจ่ายกับประชาชนในพื้นที่ ป้องกัน Covid-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 3

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร เดินหน้าเยียวยา สมาชิกฯ

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลบ้านธาต จ.สระบุรี จัดเวทีสร้างความเข้าใจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนฯ จ.ลพบุรี ร่วมกับ จนท.ปก.ภาค ประชุมวางแผนปฏิบัติการทำงานตามประเด็นงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 3

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาย่า จังหวัดพัทลุง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

“คนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน” ขบวนพัทลุงเดินหน้าทำ mou และปรับแผนดำเนินงานพื้นที่เศรษฐกิจและทุน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด