ภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 11518005 0

“มอบกำลังใจและบ้านพอเพียง ปี 2566 จังหวัดสมุทรสาคร”

สมุทรสาคร : คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 368675

พม. จับมือ ศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ และเครือข่าย ปลุกกระแสสังคม พอช.ร่วมเดินรณรงค์ใจกลางกรุง ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

 วันนี้ (7 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมแ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ 9

คนราชบุรีร่วมดูแลป่าชุมชน-สร้างเครือข่าย 119 ป่า ด้าน พอช.-หน่วยงานภาคีหนุนชุมชนทั่วประเทศสร้าง “ป่าที่กินได้”

ป่าชุมชนบ้านสระสี่มุมต้นแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนในจัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 4218956

พอช.-เครือข่ายบ้านมั่นคงเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กโครงการนำร่องฯ ที่บ้านซำจำปา จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่  30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.40 น. ณ ศูนย์พัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 458661

พอช. เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

  กรุงเทพมหานคร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 6946870

“พอช.หนุนบ้านมั่นคงชนบทตำบลดงลาน จ.ขอนแก่น”

วันจันทร์ 30 ต.ค.66 เวลา 09.40 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก

คณะทำงานศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างฯ พอช. ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเอง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

กาญจนบุรี : วันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักงานภาคกลางและตะว…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ S 48373835

พอช.ส่งเสริมคนไร้บ้านให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนําร่องจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯเป็นแห่งแรก

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลป…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Img 1540

ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ย้ำ การพัฒนาที่ดินอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของคนจนในที่ดิน ส.ป.ก. เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันนี้/(27ตุลาคม2566) ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรี…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น Img 1127

‘วราวุธ ศิลปอาชา’ รมว.พม.ร่วมงาน ‘23 ปี พอช.’“ชุมชนเข้มแข็งจากฐานราก…สู่ความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืน”

นายวราวุธ รมว.พม.  ผู้บริหาร พอช. ผู้แทนหน่วยงานภาคี  แ…

อ่านรายละเอียด