ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 11

การขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนราธิวาส ในสถานการณ์โควิด19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 10

จังหวัดกระบี่ มอบ​ปัจจัยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจาก​ไวรัส​โค​วิด​19​ จำนวนทั้งหมด 117 ชุด (ทั้งตำบล)

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 9

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำหน้ากากผ้าและเยี่ยมให้กำลังใจทีมปฏิบัติการชุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 8

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกตรี จ. สตูล ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มให้กับสถานที่กักตัว 14 วัน ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 6

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 11 กล่องให้กับด่านใหญ่ระหว่างอำเภอ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 5

ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) คณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2563

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 4

สถานการณ์การขับเคลื่อนงานเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดสตูล ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 3

สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยน้ำขาว จ.กระบี่ ให้กำลังใจจุดคัดกรองสกัดโควิด19

 #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 2

“ธรรมนูญ ON AIR” ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ ๔ “เครือข่าย จ.ปัตตานี รับมือกับโควิต ๑๙

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับภาคีพัฒนา” ในพื้นที่ภาคใต้

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด