ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ชุมชนเมืองเลยร่วมจัดทำหน้ากากแจกจ่ายสมาชิกในชุมชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนยาง ร่วมสมทบงบประมาณเยียวยาผลกระทบโควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 7

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลอำแพง จ.สมุทรสาคร เดินหน้าสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันบ้านมั่นคง 6

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลบางนางลี่ จ.สมุทรสงคราม เร่งปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพอเพียง นายรำเพย 1 ในผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของตำบล ปี 63

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 5

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี ซ่อมแซมบ้านพอเพียง งวด 1 ปี 2563 (10 หลัง) แล้วเสร็จ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 4

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลห้วยขุนราม จ.ลพบุรี ซ่อมแซมบ้านพอเพียง ปี 63 แล้วเสร็จ ทั้งตำบล (12 หลัง)

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 3

เรื่องดีดีที่ชุมชน : แกนนำ คปอ. จ.สมุทรสงคราม ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่ภาค เพื่อติดตามสถานการณ์พื้นที่ และวางแผนการขับเคลื่อนงาน ผ่านทางโปรแกรม Zoom

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนฯ จ.สระบุรี ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่ภาค ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนงาน สถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงวางแผนขับเคลื่อนงาน ผ่านโปรแกรม Line

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคกลางและตะวันตก ประชุม Top Team ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานของสถาบันฯ พร้อมออกแบบวางแผนงานในระยะเร่งด่วนอย่างใกล้ชิด

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เชียงใหม่ พอช.ภาคเหนือ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และแกนนำจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด