เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1591250574326

เรื่องดีดีที่ชุมชน : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต.คอลอตันหยง พร้อมด้วยชป.กร.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250548023

เรื่องดีดีที่อยู่ชุมชน : เวทีชวนคิดชวนคุยพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมทีมเมือง-ชนบท เพื่อออกแบบการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250486043

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.อีสาน เปิดตู้กับข้าว “โฮมบุญแบ่งปัน”

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250339873

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 28

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250452030

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ครัวกลางเมืองยานนาวา ดูแลพี่น้องให้อิ่มท้อง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ครัวกลางและครัวชุมชนเราไม่ทอดทิ้งกันประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1591250429440

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ครัวกลางแหล่งอาหารชุมชนเขตภาษีเจริญ จัดถึงที่น้องเรียบร้อยแล้วจัดให้พี่น้องอิ่มท้องในทุกวัน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1591250269294

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนฯ ขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายมีสมาชิก 5,000 คน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250416343

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เปิดแล้ว ตู้ปันน้ำใจ ตำบลดงขี้เหล็ก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250218901

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 27

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1590924999555

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง แจกต้นกล้าพันธ์ผักสวนครัวคนเมืองฟื้นฟู

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด